Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie
Social Media Icons
Odwiedź Nas na FacebookuOdwiedź Nas na YouTubePosłuchaj Naszych PodcastówOdwiedź Nas na Instagramie
Klauzula informacyjna w związku z prowadzonym postępowaniem w formie zapytania ofertowego dot. składania zamówień i dokonywania zakupów poniżej 130 000 zł.w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworznie

Klauzula informacyjna w związku z prowadzonym postępowaniem w formie zapytania ofertowego dot. składania zamówień i dokonywania zakupów poniżej 130 000 zł.
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworznie

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU Z PROWADZONYM POSTĘPOWANIEM W FORMIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO DOT. SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ  DOKONYWANIA ZAKUPÓW PONIŻEJ 130 000 ZŁ.
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworznie

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuje się, że:
Administratorem Pani/a danych osobowych przekazanych w ramach prowadzonego zapytania ofertowego jest Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie przy Rynku Głównym 17, 43-600 Jaworzno, tel. 32 751 91 92 wew. 2 211, e mail: poczta@mbp.jaworzno.pl.
W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/a danych przez Administratora można kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych lub z wyznaczonym u Administratora inspektorem ochrony danych na adres e-mail: iod@mbp.jaworzno.pl.
Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w ramach postępowania w procedurze zapytania ofertowego o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 2 ust. 1 pkt 1 zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w celu rozpatrzenia złożonej przez Pana/ą oferty, i ewentualnego zawarcia umowy oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi ze złożeniem oferty – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, lit. c i lit. f RODO. Odbiorcami Pani/a danych mogą być podmioty uprawnione do przetwarzania na podstawie prawa, a także firmy świadczące usługi pocztowe, obsługujące systemy informatyczne oraz kancelaria prawna. Pani/a dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w zapytaniu ofertowym, a po tym czasie zgodnie z wymogami powszechnie obowiązującego prawa i w zakresie archiwizacji dokumentów. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwy udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia poniżej 130 000,00 zł. Podanie danych osobowych jest warunkiem ważności oferty i ewentualnego zawarcia umowy. Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie Pani/a danych do Prezesa UODO (uodo.gov.pl)