Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie
Social Media Icons
Odwiedź Nas na FacebookuOdwiedź Nas na YouTubePosłuchaj Naszych PodcastówOdwiedź Nas na Instagramie
Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie

BIBLIOTEKA INNOWACJI – PRZYJAZNE MIEJSCE BLISKO MIESZKAŃCÓW

Tło białe. Na dole zdjęcie Biblioteki Głównej w Jaworznie. W trzech rogach plakatu kolorowe kropki: różowa, zielona i niebieska. Tekst: Biblioteka innowacji,przyjazne miejsce, bliskie mieszkańcom. Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie. Całkowita wartość projektu 3 367 418,00 zł, kwota dofinansowania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 1 952 719,00 zł, kwota z budżetu Gminy Miasta Jaworzna: 1 414 699,00 zł. Na dolnym pasku plakatu logotypy: Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wraz z dopiskiem: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025, Instytutu Książki, Biblioteki w Jaworznie, miasta Jaworzna.

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie otrzymała dofinansowanie na realizację projektu „Biblioteka innowacji – przyjazne miejsce blisko mieszkańców. Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2021-2025”.
Przedmiotem naszego zadania jest poprawa szeroko rozumianej dostępności obiektu dla różnych grup odbiorców, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych, a także zapewnienie bezpiecznego i wygodnego użytkowania oraz uatrakcyjnienie oferty usług czytelniczych, informacyjnych, edukacyjnych i kulturalnych o nowe technologie i rozwiązania programowe.
Projekt zakłada m.in:

  • modernizację oświetlenia, sufitów, podłóg, posadzek schodów w podcieniach biblioteki, a także przestrzeni dla dzieci,
  • utworzenie Zielonej Czytelni Letniej wraz ze strefą informacyjno-promocyjną, stref dla seniorów i młodzieży,
  • zakup nowoczesnego wyposażenia tj. urządzeń multimedialnych; komputerów, zestawu informatycznego dla osób niewidomych, systemu nawigacji YourWay dla samodzielnego poruszania się osób niepełnosprawnych po działach bibliotecznych, hologramu, totemu i książkomatu, kabin dźwiękoszczelnych do pracy cichej, wyposażenia do Pracowni Digitalizacji – skanera planetarnego, serwerów, komputera z oprogramowaniem.

Zakładamy, że realizacja projektu wpłynie na:

  • zwiększenie atrakcyjności biblioteki,
  • ułatwienie dostępu do zasobów bibliotecznych,
  • poprawę warunków pracy bibliotecznej, w tym animacji kulturalno-czytelniczej i edukacyjnej,
  • uatrakcyjnienie przestrzeni rekreacyjnych służących spotkaniom, rozwojowi zainteresowań i pasji,
  • podniesienie standardu miejsc pracy cichej w czytelniach,
  • zwiększenie dostępności obiektu i usług dla osób niepełnosprawnych.

Realizacja zadania pozwoli zaspokajać potrzeby współczesnego czytelnika, przyczyniając się do wzrostu zaangażowania mieszkańców w życie kulturalne, a pośrednio również do rozwoju gospodarczego i społecznego Jaworzna oraz regionu. Celem projektu jest wykorzystanie potencjału i wzmocnienie roli biblioteki w promocji edukacji pozaszkolnej, w popularyzowaniu literatury i czytelnictwa oraz poprawa warunków korzystania z biblioteki. Przełoży się to na większą dostępność zasobów dla wszystkich mieszkańców.
Zmodernizowany budynek Biblioteki Głównej stanie się jednym z najatrakcyjniejszych obiektów aktywności kulturalno-edukacyjnej miasta, przyciągającym czytelników zarówno z terenu Jaworzna, Małopolski i Śląska oraz innowacyjnym miejscem pracy.
Całkowita wartość projektu wynosi 3 367 418,00 zł.
Biblioteka otrzymała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 1 952 719,00 zł.
Pozostała część dotacji, w wysokości 1 414 699,00 zł, pochodzić będzie z budżetu Gminy Miasta Jaworzna.