Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie
Social Media Icons
Odwiedź Nas na FacebookuOdwiedź Nas na YouTubePosłuchaj Naszych PodcastówOdwiedź Nas na Instagramie
Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej: www.mbp.jaworzno.pl/strona

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.mbp.jaworzno.pl/strona

Dane teleadresowe jednostki: Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie Rynek Główny 17 43-600 Jaworzno tel. 32 751-91-92 e-mail: poczta@mbp.jaworzno.pl

Data publikacji strony internetowej www.mbp.jaworzno.pl/strona: 28.06.2021 r. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 28.06.2021 r.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami: – możliwość zmiany rozmiaru wielkości liter w treści artykułów na stronie – możliwość wybrania stylu kontrastu – możliwość przechodzenia między elementami strony za pomocą klawisza TAB – możliwość podkreślenia i zaznaczenia linków Data sporządzenia deklaracji: 28.06.2021. Skróty klawiaturowe: Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Radosław Sobala, rsobala@mbp.jaworzno.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu tel. 32 751-91-92 wew 2 212.

Procedura wnioskowo – skargowa: Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Informacja o dostępności architektonicznej: Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie, Rynek Główny 17, 43-600 Jaworzno (siedziba Biblioteki Głównej) * Budynek Biblioteki położony w centrum miasta w niewielkiej odległości od głównych ciągów komunikacyjnych oraz tras przelotowych. * Wejście do budynku zasygnalizowane pasem ostrzegawczym. * Budynek dwupiętrowy. Do budynku prowadzą dwa wejścia : jedno od strony Rynku (wejście główne, które jest dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych ) oraz od strony administracyjnej (od ulicy Pocztowej – wejście dla pracowników). * Każda przestrzeń w siedzibie Biblioteki Głównej jest pozbawiona barier architektonicznych. * Pomieszczenia są dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, osób z dysfunkcjami wzroku, słuchu i innymi. * Budynek posiada windę osobową przystosowaną do przewozu osób niepełnosprawnych. * Szatnia w budynku znajduje się na lewo od wejścia. * Na parterze budynku znajduje się Informatorium, Wypożyczalnia dla Dorosłych, Punkt Informacji Turystycznej, Audytorium, kawiarenka. * Toalety, w tym jedna dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych znajdują się na Poziomie -1. * Na I piętrze budynku znajduje się: Oddział dla Dzieci i Młodzieży, Dział Multimedialny z dwoma salkami projekcyjnymi, Dział Informacji Regionalnej, Czytelnia Naukowa i Czasopism, Reprografia. * Na II piętrze budynku znajdują się pomieszczenia Administracji Biblioteki oraz Filia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach. * Istnieje możliwość wprowadzenia psa przewodnika/asystenta osoby niewidomej. * Przy budynku Biblioteki nie ma miejsc postojowych. Najbliższy parking dla samochodów osobowych, z którego mogą korzystać osoby niepełnosprawne znajduje się po prawej stronie od budynku *Biblioteki przy Muzeum Miasta Jaworzna. * Nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego. * Pracownicy pierwszego kontaktu są przygotowani do obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami.

Filie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie: Filia Bory ul. Niemcewicza 7a, Filia Byczyna ul. Na Stoku 12, Filia Ciężkowice ul. Wyzwolenia 4, Filia Dąbrowa Narodowa ul. Strażacka 11, Filia Długoszyn ul. Dąbrowskiego 17, Filia Gigant ul. Granitowa 5, Filia Jeleń ul. Wiosny Ludów 1, Filia Jeziorki ul. Kasztanowa 33, Filia Osiedle Stałe ul. Łukasiewicza 1, Filia Podłęże 1 ul. Ławczna 12, Filia Podłeże 2 ul. Brodzińskiego 27, Filia Podwale ul. 11 Listopada 1, Filia Szczakowa ul. Jagiellońska 3, Filia Szpital ul. Chełmońskiego 28. Lokale, w których znajdują się siedziby filii bibliotecznych są administrowane i zarządzane przez właścicieli nieruchomości, na podstawie umów najmu bądź użyczenia. W większości mają osobne wejścia do budynku (oprócz Filii: Jeleń i Szpital). Podjazd dla wózków inwalidzkich znajduje się przed wejściem do filii: Ciężkowice, Dąbrowa Narodowa, Długoszyn, Jeziorki, Osiedle Stałe, Podłeże 1, Podłeże 2, Szczakowa, Szpital. Wymienione placówki nie posiadają węzła sanitarnego dostosowanego dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość wprowadzenia do nich psa przewodnika oraz asystenta osoby niewidomej.