Strona Główna

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie została powołana do życia Uchwałą nr 269 Miejskiej Rady Narodowej w Jaworznie, z dnia 21 czerwca 1948 roku, zatwierdzonej Uchwałą nr 509 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Chrzanowie, w dniu 1 sierpnia 1948 roku. Swoją działalność rozpoczęła 16 stycznia 1949 roku. Jaworznicką sieć biblioteczną tworzą obecnie: Biblioteka Główna i 14 filii, zlokalizowanych w poszczególnych dzielnicach miasta.
Organizatorem Biblioteki jest Gmina Jaworzno – miasto na prawach powiatu.
Siedzibą Biblioteki i terenem jej działania jest Miasto Jaworzno.
Nadzór nad działalnością Biblioteki sprawuje Prezydent Miasta Jaworzna, natomiast w zakresie merytorycznym, Biblioteka Śląska w Katowicach.

Do podstawowych zadań Biblioteki należą:

  • gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych,
  • obsługa użytkowników,
  • udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej, a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie,
  • popularyzacja książki i czytelnictwa,
  • upowszechnianie wiedzy i kultury.

Adres:

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie
Rynek Główny 17
43-600 Jaworzno,

Telefon:
32 751 91 92
32 751 99 06
32 494 30 31 

NIP: 632-17-91-020
REGON: 000284411
Numer rachunku bankowego: PEKAO S.A. – 42 1240 1356 1111 0010 4633 3990

Podmiot udostępniający :Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie
Osoba wprowadzająca :Radosław Sobala
Osoba odpowiedzialna za informację :Monika Ryter
Data publikacji :05.02.2016
Ostatnia zmiana :16.09.2021
Print Friendly, PDF & Email